Truy cập

Hôm nay:
627
Hôm qua:
946
Tuần này:
1573
Tháng này:
26833
Tất cả:
276000

Ý kiến thăm dò

Những thành tựu của xã trong những năm qua

Ngày 26/11/2020 16:37:52

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng;kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

Tổng thu nhập năm 2020 đạt 261,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 32,29 triệu, vượt mục tiêu đại hội 0,29 triệu, tăng 9,3% so với năm 2015; Tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 3.087,7 tấn, đạt 83,8% so với mục tiêu Đại hội; Thu ngân sách Nhà nước 2020 đạt 9.988.298.811 đồng, đạt bình quân 8,5% hàng năm, đạt mục tiêu đại hội đề ra.

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển tương đối ổn định. Giá trị sản xuất các ngành năm 2020 ước đạt 113,5 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đầu tư, hệ thống kênh mương từng bước kiên cố hóa, hồ đập được đầu tư nâng cấp, như: đập Đồng Nấp, đập Dâng Rọc năn, đài truyền thanh; hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, các hoạt động hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng trọt được triển khai hàng năm; chủ động đưa các loại giống lúa có năng suất cao, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đại trà và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa tổng lương thực năm sau cao hơn năm trước và đến năm đạt 3392,45 tấn. Giá trị thu được từ các loại cây trồng như: cây ớt, ngô dày, bí xanh.., đưa tổng giá trị ngành sản xuất trồng trọt năm 2020 ước đạt 45,518 triệu đồng, chiếm 63% trong tổng giá trị sản xuất. Trong đó chăn nuôi tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều hộ gia đình chăn nuôi quy mô gia trại; cả xã hiện có 09 gia trại. Tổng đàn gia súc năm 2020 là 1443 con, giảm 55% so với năm 2015, gia cầm là 24750 con; Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì hàng năm với 7,9 ha. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 19,505 triệu đồng, chiếm 28,6% trong tổng giá trị sản xuất. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được chú trọng, gắn phát triển rừng với bảo vệ môi trường sinh thái. Diện tích rừng của xã là 203 ha

Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng bộ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và được các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong xã đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Với quyết tâm và sự nổ lực của đang bộ và nhân dân xã nhà, phấn đấu năm 2020 cùng với cả huyện, địa phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

1.2. Tiểu thủ công nghiệp – doanh nghiệp ngày càng phát triển; Xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện về phát triển CN-TTCN, ngành nghề trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2021; Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng như nghề mộc, sản xuất gạch cốm, cơ khí.... Trên địa bàn xã hiện có 345 cơ sở ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển mới 02 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định. Giá trị thu được từ tiểu thủ công nghiệp – doanh nghiệp đến năm 2020 đạt 92,3 tỷ đồng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, như công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nâng cấp nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường THCS, bếp ăn trường Mầm Non; tu sữa tượng đài liệt sỹ, đài phát thanh xã; xây mới công trình trạm Y tế, Công sở UBND xã và các công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, như đập đâng Rọc năn và hệ thống mương tưới; nâng cấp đập Trùng; đập Đồng nấp; đường giao thông nông thôn; các tuyến giao thông nội đồng ở các thôn Tam Hòa, Hòa Giáo, Thái Sơn, Thái Yên và các công trình xây dựng trong khu dân cư. Tổng số giá trị đầu tư xây dựng cơ bản ước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 đạt 100.724 triệu đồng. Đến nay có 79,2% tuyến giao thông nông thôn được bê tông hoá. Hệ thống điện được chú trọng cải tạo, nâng cấp, xây mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống; 100% hộ được dùng điện lưới quốc gia; Mạng lưới viễn thông phủ sóng rộng, chất lượng đảm bảo.

1.3. Dịch vụ và thu khác. Dịch vụ thương mại và thu khác tiếp tục được phát triển như: xay xát, dịch vụ làm đất, vận tải; kinh doanh hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu và phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân; cung ứng dịch vụ sản xuất, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nâng cao năng suất và giá trị cây trồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ và thu khác năm 2020 ước đạt 99,6 tỷ đồng.

1.4.Công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tuyên truyền phổ biến luật đất đai, luật bảo vệ tài nguyên môi trường; Phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; bố trí quy hoạch tái định cư theo đúng quy định Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân; hướng dân các hộ hoàn tất hồ sơ, tích cực phối hợp với phòng tài nguyên, môi trường huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân, đến nay cơ bản đã giải quyết được phần lớn giấy CN QSDĐ cho các hộ. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đại theo đúng trình tự pháp luật.

2. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyễn biến tiến bộ và từng bước được xã hội hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện.

2.1. Văn hóa - Thông tin tuyên truyền. Các giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội được khơi dậy, bảo tồn và phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chỉ tiêu về văn hóa đều đạt mục tiêu. Năm 2020 số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 80,98%, bình quân hàng năm đạt 49,32%; 100% các thôn và cơ quan, trường học đã khai trương xây dựng làng, cơ quan văn hóa trong đó đã có 5 làng và 3 trường học đã được công nhận. Thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần nghị quyết 07 của BCH huyện ủy, Các thiết chế văn hoá ở cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng.

Hệ thống đài phát thanh được đầu tư nâng cấp; hoạt động thông tin tuyên truyền được duy trì thường xuyên; kịp thời cổ động, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên được duy trì, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Tham gia hội thao huyện hàng năm đều đạt thành tích cao.

2.2. Về giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ở các trường trong những năm qua được quan tâm và có những chuyển biến rõ rệt. cơ sở vật chất nhà trường được từng bước đầu tư chuẩn hóa; hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mầm non 5 tuổi; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Hàng năm có trên 92,1 % học sinh lớp 9 đậu vào trường THPH, trên 97,3 % đậu tốt nghiệp; học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng; số học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ, TC hàng năm đều ở mức cao. Tỷ lệ giáo viên giỏi hàng năm ở cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đều tăng. Đến nay đã có 2 trường (Tiểu học và THCS) đạt chuẩn Quốc gia, trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Công tác khuyến học luôn được các cấp, các ngành, các thôn, các tổ chức tôn giáo, dòng họ và gia đình quan tâm, Với số tiền quỹ hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng, kịp thời động viên, khuyến khích những con em có thành tích cao trong học tập, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà từng bước phát triển.

2.3. Về Chính sách xã hội. Các chính sách xã hội được đảm bảo, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách, Thương, bệnh binh, người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ em mô côi. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện được các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia.

Công tác giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, với nhiều chính sách hổ trợ của nhà nước và của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 2,38%, giảm 12,47% so với năm 2015. Mức sống dân cư trên địa bàn tăng đáng kể qua các năm, với Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 46.2 tỷ.

2.4. Y tế – Dân số và VSMT. Mạng lưới y tế chuyễn biến tích cực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và đội ngũ cán bộ y tế được đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế từ xã đến thôn được nâng lên cả về y đức lẫn chuyên môn. Công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, nên không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em và dân số kế hoạch hóa gia đình đạt được kết quả tích cực; 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đến năm 2020 còn 14,4%, giảm 3,2% so với năm 2015; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2020 là 0.8%.

Công tác VSMT có những chuyển biến tích cực, tình trạng vứt rác thải ra môi trường được hạn chế, ý thức của người dân đối với việc giữ gìn bảo vệ môi trường đã được cải thiện rõ rệt. Năm 2020 các cơ quan, các thôn trong xã đều thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt theo quy định. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%, vượt mục tiêu đại hội 6%. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 93%, vượt mục tiêu đại hội. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trên 70%.

3. Quốc phòng được tăng cường - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác Quốc phòng - An ninh trong nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân trong xã luôn nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, xây dựng và thực hiện tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ địa bàn, phòng chống bạo loạn, quan tâm giải quyết tốt các khiếu nại của công dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng cho cán bộ từ xã đến thôn, tổ chức huấn luyện DQTV. Hàng năm đều hoàn thành công tác tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

An ninh chính trị, TTANTXH được chú trọng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được nâng lên. an ninh thôn xóm được đảm bảo. Thường xuyên chú trọng xây dựng, cũng cố lực lượng công an, tổ an ninh, tổ hòa giải cơ sở. Phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vị vi phạm pháp luật, các tai tệ nạn xã hội, các vấn đề nổi cộm. Đẩy mạnh xây dựng mô hình giáo họ tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư không có tội phạm, đến năm 2020, xã đã ra mặt được 01 giáo họ tư quản và 01 dòng họ tự quan về an ninh trật tự (giáo họ Tân Luât và dòng họ Nguyễn Trọng). Hàng năm có từ 80% thôn làng, cơ quan trở lên đạt đạt tiêu chí về an ninh trật tự.

4. Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả, điều hành của chính quyền có tiến bộ, tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả.

Hội đồng nhân dân xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng các kỳ tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh sát với thực tế của địa phương, các Nghị quyết của HĐND được triển khai có hiệu quả; tại các kỳ họp chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện có chất lượng, các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo nghiêm túc, trả lời đúng trọng tâm, làm rõ được nội dung mà đại biểu và nhân dân quan tâm. Phát huy được vai trò của TT HĐND, Đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban nhân dân đã từng bước phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước; chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo dân chủ, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu lực hiệu quả trong điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, tìm ra nhiều giải pháp phù hợp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế "một cửa"; nhiều thủ tục hành chính và quy trình giải quyết được đổi mới hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho dân. Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, công khai việc quản lý ngân sách, quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, hạn chế những sai phạm.

5. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, tổ chức xã hội không ngừng đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường , quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

- Khối Dân vận đã tổ chức triển khai quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ; phối hợp tổ chức vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, có nhiều cố gắng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ, giữ vững khối đại toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức được nhiều mô hình, nhiều phong trào thi đua, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”; cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúcPhong tràocựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm”; phong trào “ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế nông thôn”; phong trào “thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa số tiền là 489.100.000 đồng, mang lại hiệu quản thiết thực trong giảm nghèo, trong xóa nhà tranh tre tạm bợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực xây dựng cũng cố tổ chức hội, quan tâm phát triển hội viên đoàn viên, tỷ lệ Đoàn viên, Hội viên tham gia sinh hoạt hội luôn chiến tỷ lệ cao, như: Hội Nông dân 96% HV. Hội PN 98,2 % HV tham gia sinh hoạt,. Hội CCB đã tập hợp được 98% HV tham gia sinh hoạt; Đoàn Than niên thu hút được trên 58% Đoàn viên tham gia. Ngoài nhiệm vụ công tác hội các tổ chức hội còn tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; , chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Các tổ chức xã hội, các hội đặc thù, tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc, thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo, từ thiện; chăm lo đến các đối tượng chính sách, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam. Thông qua các hoạt động được đông đảo nhân dân, các tổ chức tham gia ủng hộ; đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội.

- Về hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, Hội đồng giáo xứ, các chức việc các họ đạo và bà con giáo dân luôn giữ vững mối đại đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phát triển Đảng viên là người giáo dân cũng được các cấp ủy chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 3 Đảng viên là người công giáo, đảng viên gốc giáo tính đến 5/2020 là 24 đảng viên.

6. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyền truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên được tổ chức thường xuyên, nhất là việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên, tạo nên chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chăm lo, xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ , đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo tinh thần chỉ thị s 10- CT/TW của Ban bí thư; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê binh và phê bình.

Công tác cán bộ được chú trọng; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ, công tác quy hoạch, bố trí cán bộ được thực hiện đầy đủ quy tình các bước theo quy định; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trong nguồn quy hoạch; Trong nhiệm kỳ, đã cử học Đại học 3 đồng chí, học trung cấp lý luận chính trị - hành chính 10 đồng chí, trung cấp công an xã 01 đồng chí, 02 đồng chí tham gia lớp đào tạo quân sự địa phương; cử cán bộ của Đảng, chính quyền, Đoàn thể tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Huyện, tỉnh tổ chức. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của xã cơ bản đạt chuẩn (cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học 19 đ/c, trung cấp CM là 2 đ/c, Trung cấp lý luận chính trị là 18 đ/c,). Các cán bộ trẻ được bố trí nhiệm vụ đa số đã phát huy được năng lực, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng qua công tác vận động Nhân dân của từng đảng viên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, thử thách, phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 số quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào đảng là 30 đồng chí. Tổng số đảng viên đến tháng 4/2020 là 260 đồng chí.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xếp loại tổ chức trong hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc; Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ đảng và đảng viên hàng năm có từ 70% số chi bộ đạt HTTNV, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80% trở lên. Đảng bộ luôn được Đảng bộ cấp trên đánh giá, xếp loại hàng năm HTTNV.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, nền nếp; chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận, giải quyết đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Đảng ủy, UBKT đảng ủy, các Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Hằng năm, Đảng ủy, Chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình và triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình; các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, các Chi bộ và UBKT đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 22 lượt đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, trong đó khiển trách 7 đảng viên, cách hết chức vụ trong đảng 1 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên; xóa tên 4.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng;kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

Tổng thu nhập năm 2020 đạt 261,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 32,29 triệu, vượt mục tiêu đại hội 0,29 triệu, tăng 9,3% so với năm 2015; Tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 3.087,7 tấn, đạt 83,8% so với mục tiêu Đại hội; Thu ngân sách Nhà nước 2020 đạt 9.988.298.811 đồng, đạt bình quân 8,5% hàng năm, đạt mục tiêu đại hội đề ra.

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển tương đối ổn định. Giá trị sản xuất các ngành năm 2020 ước đạt 113,5 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đầu tư, hệ thống kênh mương từng bước kiên cố hóa, hồ đập được đầu tư nâng cấp, như: đập Đồng Nấp, đập Dâng Rọc năn, đài truyền thanh; hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, các hoạt động hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng trọt được triển khai hàng năm; chủ động đưa các loại giống lúa có năng suất cao, các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đại trà và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa tổng lương thực năm sau cao hơn năm trước và đến năm đạt 3392,45 tấn. Giá trị thu được từ các loại cây trồng như: cây ớt, ngô dày, bí xanh.., đưa tổng giá trị ngành sản xuất trồng trọt năm 2020 ước đạt 45,518 triệu đồng, chiếm 63% trong tổng giá trị sản xuất. Trong đó chăn nuôi tiếp tục phát triển, ngày càng có nhiều hộ gia đình chăn nuôi quy mô gia trại; cả xã hiện có 09 gia trại. Tổng đàn gia súc năm 2020 là 1443 con, giảm 55% so với năm 2015, gia cầm là 24750 con; Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì hàng năm với 7,9 ha. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 19,505 triệu đồng, chiếm 28,6% trong tổng giá trị sản xuất. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được chú trọng, gắn phát triển rừng với bảo vệ môi trường sinh thái. Diện tích rừng của xã là 203 ha

Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới luôn được Đảng bộ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và được các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong xã đồng thuận, hưởng ứng tích cực. Với quyết tâm và sự nổ lực của đang bộ và nhân dân xã nhà, phấn đấu năm 2020 cùng với cả huyện, địa phương được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

1.2. Tiểu thủ công nghiệp – doanh nghiệp ngày càng phát triển; Xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện về phát triển CN-TTCN, ngành nghề trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2021; Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển cả về quy mô và số lượng như nghề mộc, sản xuất gạch cốm, cơ khí.... Trên địa bàn xã hiện có 345 cơ sở ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phát triển mới 02 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định. Giá trị thu được từ tiểu thủ công nghiệp – doanh nghiệp đến năm 2020 đạt 92,3 tỷ đồng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, nhất là các công trình trọng điểm, các tuyến giao thông chính phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, như công trình nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nâng cấp nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường THCS, bếp ăn trường Mầm Non; tu sữa tượng đài liệt sỹ, đài phát thanh xã; xây mới công trình trạm Y tế, Công sở UBND xã và các công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, như đập đâng Rọc năn và hệ thống mương tưới; nâng cấp đập Trùng; đập Đồng nấp; đường giao thông nông thôn; các tuyến giao thông nội đồng ở các thôn Tam Hòa, Hòa Giáo, Thái Sơn, Thái Yên và các công trình xây dựng trong khu dân cư. Tổng số giá trị đầu tư xây dựng cơ bản ước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 đạt 100.724 triệu đồng. Đến nay có 79,2% tuyến giao thông nông thôn được bê tông hoá. Hệ thống điện được chú trọng cải tạo, nâng cấp, xây mới, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống; 100% hộ được dùng điện lưới quốc gia; Mạng lưới viễn thông phủ sóng rộng, chất lượng đảm bảo.

1.3. Dịch vụ và thu khác. Dịch vụ thương mại và thu khác tiếp tục được phát triển như: xay xát, dịch vụ làm đất, vận tải; kinh doanh hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu và phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân; cung ứng dịch vụ sản xuất, chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nâng cao năng suất và giá trị cây trồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ và thu khác năm 2020 ước đạt 99,6 tỷ đồng.

1.4.Công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, tuyên truyền phổ biến luật đất đai, luật bảo vệ tài nguyên môi trường; Phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền trong quản lý bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; bố trí quy hoạch tái định cư theo đúng quy định Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân; hướng dân các hộ hoàn tất hồ sơ, tích cực phối hợp với phòng tài nguyên, môi trường huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân, đến nay cơ bản đã giải quyết được phần lớn giấy CN QSDĐ cho các hộ. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đại theo đúng trình tự pháp luật.

2. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyễn biến tiến bộ và từng bước được xã hội hóa; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục cải thiện.

2.1. Văn hóa - Thông tin tuyên truyền. Các giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội được khơi dậy, bảo tồn và phát triển. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các chỉ tiêu về văn hóa đều đạt mục tiêu. Năm 2020 số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 80,98%, bình quân hàng năm đạt 49,32%; 100% các thôn và cơ quan, trường học đã khai trương xây dựng làng, cơ quan văn hóa trong đó đã có 5 làng và 3 trường học đã được công nhận. Thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần nghị quyết 07 của BCH huyện ủy, Các thiết chế văn hoá ở cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng.

Hệ thống đài phát thanh được đầu tư nâng cấp; hoạt động thông tin tuyên truyền được duy trì thường xuyên; kịp thời cổ động, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương; tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên được duy trì, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Tham gia hội thao huyện hàng năm đều đạt thành tích cao.

2.2. Về giáo dục. Công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ở các trường trong những năm qua được quan tâm và có những chuyển biến rõ rệt. cơ sở vật chất nhà trường được từng bước đầu tư chuẩn hóa; hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập mầm non 5 tuổi; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Hàng năm có trên 92,1 % học sinh lớp 9 đậu vào trường THPH, trên 97,3 % đậu tốt nghiệp; học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng; số học sinh đậu vào các trường ĐH, CĐ, TC hàng năm đều ở mức cao. Tỷ lệ giáo viên giỏi hàng năm ở cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đều tăng. Đến nay đã có 2 trường (Tiểu học và THCS) đạt chuẩn Quốc gia, trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Công tác khuyến học luôn được các cấp, các ngành, các thôn, các tổ chức tôn giáo, dòng họ và gia đình quan tâm, Với số tiền quỹ hàng năm lên tới hàng trăm triệu đồng, kịp thời động viên, khuyến khích những con em có thành tích cao trong học tập, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà từng bước phát triển.

2.3. Về Chính sách xã hội. Các chính sách xã hội được đảm bảo, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thường xuyên chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách, Thương, bệnh binh, người già cô đơn không nơi nương tựa, người tàn tật, trẻ em mô côi. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện được các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia.

Công tác giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, với nhiều chính sách hổ trợ của nhà nước và của địa phương, tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 2,38%, giảm 12,47% so với năm 2015. Mức sống dân cư trên địa bàn tăng đáng kể qua các năm, với Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 46.2 tỷ.

2.4. Y tế – Dân số và VSMT. Mạng lưới y tế chuyễn biến tích cực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và đội ngũ cán bộ y tế được đầu tư xây dựng, đến nay cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế từ xã đến thôn được nâng lên cả về y đức lẫn chuyên môn. Công tác y tế dự phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, nên không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Công tác bảo vệ bà mẹ, trẻ em và dân số kế hoạch hóa gia đình đạt được kết quả tích cực; 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đến năm 2020 còn 14,4%, giảm 3,2% so với năm 2015; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2020 là 0.8%.

Công tác VSMT có những chuyển biến tích cực, tình trạng vứt rác thải ra môi trường được hạn chế, ý thức của người dân đối với việc giữ gìn bảo vệ môi trường đã được cải thiện rõ rệt. Năm 2020 các cơ quan, các thôn trong xã đều thực hiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt theo quy định. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%, vượt mục tiêu đại hội 6%. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 93%, vượt mục tiêu đại hội. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh trên 70%.

3. Quốc phòng được tăng cường - An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác Quốc phòng - An ninh trong nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân trong xã luôn nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, xây dựng và thực hiện tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ địa bàn, phòng chống bạo loạn, quan tâm giải quyết tốt các khiếu nại của công dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức quốc phòng cho cán bộ từ xã đến thôn, tổ chức huấn luyện DQTV. Hàng năm đều hoàn thành công tác tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

An ninh chính trị, TTANTXH được chú trọng, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong việc tham gia phòng, chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được nâng lên. an ninh thôn xóm được đảm bảo. Thường xuyên chú trọng xây dựng, cũng cố lực lượng công an, tổ an ninh, tổ hòa giải cơ sở. Phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vị vi phạm pháp luật, các tai tệ nạn xã hội, các vấn đề nổi cộm. Đẩy mạnh xây dựng mô hình giáo họ tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, khu dân cư không có tội phạm, đến năm 2020, xã đã ra mặt được 01 giáo họ tư quản và 01 dòng họ tự quan về an ninh trật tự (giáo họ Tân Luât và dòng họ Nguyễn Trọng). Hàng năm có từ 80% thôn làng, cơ quan trở lên đạt đạt tiêu chí về an ninh trật tự.

4. Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả, điều hành của chính quyền có tiến bộ, tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả.

Hội đồng nhân dân xã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng các kỳ tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng các kỳ họp, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh sát với thực tế của địa phương, các Nghị quyết của HĐND được triển khai có hiệu quả; tại các kỳ họp chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện có chất lượng, các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo nghiêm túc, trả lời đúng trọng tâm, làm rõ được nội dung mà đại biểu và nhân dân quan tâm. Phát huy được vai trò của TT HĐND, Đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ủy ban nhân dân đã từng bước phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước; chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo dân chủ, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu lực hiệu quả trong điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, tìm ra nhiều giải pháp phù hợp, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tích cực cải cách thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế "một cửa"; nhiều thủ tục hành chính và quy trình giải quyết được đổi mới hợp lý, khoa học, giảm phiền hà cho dân. Triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, công khai việc quản lý ngân sách, quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản, hạn chế những sai phạm.

5. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, tổ chức xã hội không ngừng đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường , quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

- Khối Dân vận đã tổ chức triển khai quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; hướng về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ; phối hợp tổ chức vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

- MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội thường xuyên được cũng cố, kiện toàn, có nhiều cố gắng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đem lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ, giữ vững khối đại toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức được nhiều mô hình, nhiều phong trào thi đua, như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”; cuộc vận động “chung tay xây dựng nông thôn mới”; xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào “ phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúcPhong tràocựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm”; phong trào “ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế nông thôn”; phong trào “thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”, Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa số tiền là 489.100.000 đồng, mang lại hiệu quản thiết thực trong giảm nghèo, trong xóa nhà tranh tre tạm bợ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực xây dựng cũng cố tổ chức hội, quan tâm phát triển hội viên đoàn viên, tỷ lệ Đoàn viên, Hội viên tham gia sinh hoạt hội luôn chiến tỷ lệ cao, như: Hội Nông dân 96% HV. Hội PN 98,2 % HV tham gia sinh hoạt,. Hội CCB đã tập hợp được 98% HV tham gia sinh hoạt; Đoàn Than niên thu hút được trên 58% Đoàn viên tham gia. Ngoài nhiệm vụ công tác hội các tổ chức hội còn tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; , chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Các tổ chức xã hội, các hội đặc thù, tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc, thực hiện có hiệu quả công tác nhân đạo, từ thiện; chăm lo đến các đối tượng chính sách, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam. Thông qua các hoạt động được đông đảo nhân dân, các tổ chức tham gia ủng hộ; đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội.

- Về hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, Hội đồng giáo xứ, các chức việc các họ đạo và bà con giáo dân luôn giữ vững mối đại đoàn kết lương giáo, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định của địa phương, góp phần xây dựng đời sống văn hóa , giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác phát triển Đảng viên là người giáo dân cũng được các cấp ủy chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 3 Đảng viên là người công giáo, đảng viên gốc giáo tính đến 5/2020 là 24 đảng viên.

6. Công tác xây dựng đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, sát thực, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuyền truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên được tổ chức thường xuyên, nhất là việc nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên, tạo nên chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chăm lo, xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò của chi bộ , đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo tinh thần chỉ thị s 10- CT/TW của Ban bí thư; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê binh và phê bình.

Công tác cán bộ được chú trọng; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ, công tác quy hoạch, bố trí cán bộ được thực hiện đầy đủ quy tình các bước theo quy định; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trong nguồn quy hoạch; Trong nhiệm kỳ, đã cử học Đại học 3 đồng chí, học trung cấp lý luận chính trị - hành chính 10 đồng chí, trung cấp công an xã 01 đồng chí, 02 đồng chí tham gia lớp đào tạo quân sự địa phương; cử cán bộ của Đảng, chính quyền, Đoàn thể tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Huyện, tỉnh tổ chức. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của xã cơ bản đạt chuẩn (cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn đại học 19 đ/c, trung cấp CM là 2 đ/c, Trung cấp lý luận chính trị là 18 đ/c,). Các cán bộ trẻ được bố trí nhiệm vụ đa số đã phát huy được năng lực, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chú trọng nâng cao chất lượng qua công tác vận động Nhân dân của từng đảng viên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, thử thách, phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 số quần chúng ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào đảng là 30 đồng chí. Tổng số đảng viên đến tháng 4/2020 là 260 đồng chí.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xếp loại tổ chức trong hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc; Kết quả đánh giá, phân loại chi bộ đảng và đảng viên hàng năm có từ 70% số chi bộ đạt HTTNV, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80% trở lên. Đảng bộ luôn được Đảng bộ cấp trên đánh giá, xếp loại hàng năm HTTNV.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, nền nếp; chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận, giải quyết đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Đảng ủy, UBKT đảng ủy, các Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Hằng năm, Đảng ủy, Chi bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình và triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và cấp mình; các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, các Chi bộ và UBKT đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 22 lượt đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, trong đó khiển trách 7 đảng viên, cách hết chức vụ trong đảng 1 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên; xóa tên 4.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Người tốt, việc tốt