Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
22
Tuần này:
145
Tháng này:
387
Tất cả:
167726

Ý kiến thăm dò

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN XÃ CÔNG CHÍNH

Ngày 26/05/2020 15:00:00

Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác tốt nội lực, tranh thủ ngoại lực, Đảng bộ và nhân dân xã Công Chính đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; Kinh tế tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến khá; vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động ngày càng có hiệu quả, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng cao.

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Bước vào thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Công Chính có những thuận lợi đó là: Công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo điều kiện cho sự phát triển chung; các cơ chế, chính sách mới tiếp tục được hoàn thiện và ban hành, cùng với những thành tựu mới của khoa học công nghệ, tiềm năng đất đai, lao động còn nhiều, nhân dân có truyền thống đoàn kết, lao động, cần cù, sáng tạo, kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được bổ sung; nhân dân có truyền thống cách mạng cần cù trong lao động sản xuất, cùng với đó chúng ta luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc có hiệu quả của Huyện ủy, HĐHD, UBND, các ban ngành đoàn thể cấp huyện; kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có tác động to lớn, là điều kiện thuận lợi để chúng ta thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh những thuận lợi, chung ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn xảy ra trong quá trình thực hiện các mục tiêu đề ra; thời tiết diễn biến khó lường, dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát; dịch cúm do vi rút COVID-19 gây ra; kinh tế địa phương còn nghèo, nguồn thu ngân sách không nhiều, ngành nghề chưa phát triển; cơ sở vật chất còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...