Truy cập

Hôm nay:
487
Hôm qua:
946
Tuần này:
1433
Tháng này:
26693
Tất cả:
275860

Ý kiến thăm dò

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày 14/11/2020 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CÔNG CHÍNH

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 16/11/2020

Họp giao ban tuần

Chủ tịch - Lê Văn Từ

08g00

Tại HT UBND xã

TT UBND, công chức xã

Làm việc với các hộ trong việc giải phóng mặt bằng Chợ Chuồng

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

13g30

Tại HT UBND xã

Ban Quản lý; Trần Văn Sơn, Nguyễn Thị Tịnh

Thứ 3 ngày 17/11/2020

Họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

Chủ tịch - Lê Văn Từ

7g00

Tại HT UBND xã

Thành viên Hội đồng

Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch - Lê Văn Từ

13g30

Tại HT UBND xã

Thành viên Hội đồng

Thứ 4 ngày 18/11/2020

Làm việc với Cán bộ thôn Rọc Năn về xây dựng nhà văn hóa thôn

Chủ tịch - Lê Văn Từ

07g30

Hội trường nhà văn hóa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn

Làm việc với Cán bộ thôn Tân Luật về xây dựng nhà văn hóa thôn

Phó chủ tịch- Lê Đức Hòa

13g30

Hộn trường nhà văn hoa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn

Thứ 5 ngày 19/11/2020

Họp Ban chỉ đạo điều tra kinh tế năm 2020

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

07giờ30

Tại HT UBND xã

Thành viên Ban chỉ đạo

Làm việc với thôn Tân Tiến về công tác xây dựng đường giao thông nông thôn

Chủ tịch - Lê Văn Từ

13g30

Nhà Văn Hóa thôn

Cán bộ và đại diện nhân dân.

Thứ 6 ngày 20/11/2020

Họp ban thường vụ

Chủ tịch - Lê Văn Từ
Phó chủ tịch -
Lê Đức Hòa

07g30

Tại HT UBND xã

Ban thường vụ

Họp hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Chủ tịch- Lê văn Từ

13g30

Ti HT UBND xã

Thành viên Hội đồng

Thứ 7 ngày 21/11/2020

Tham gia lớp tập huấn rà soát hộ nghèo năm 2020 tại huyện

chủ tịch - Lê văn Từ

07g30

Tại Trung Tâm Chính trị huyện Nông Cống

Chủ tịch, Công chức Chính sách- XH, Công chức VP-TK.

Chủ nhật ngày 22/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Đăng lúc: 14/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

LỊCH CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CÔNG CHÍNH

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 16/11/2020

Họp giao ban tuần

Chủ tịch - Lê Văn Từ

08g00

Tại HT UBND xã

TT UBND, công chức xã

Làm việc với các hộ trong việc giải phóng mặt bằng Chợ Chuồng

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

13g30

Tại HT UBND xã

Ban Quản lý; Trần Văn Sơn, Nguyễn Thị Tịnh

Thứ 3 ngày 17/11/2020

Họp hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội

Chủ tịch - Lê Văn Từ

7g00

Tại HT UBND xã

Thành viên Hội đồng

Họp hội đồng nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch - Lê Văn Từ

13g30

Tại HT UBND xã

Thành viên Hội đồng

Thứ 4 ngày 18/11/2020

Làm việc với Cán bộ thôn Rọc Năn về xây dựng nhà văn hóa thôn

Chủ tịch - Lê Văn Từ

07g30

Hội trường nhà văn hóa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn

Làm việc với Cán bộ thôn Tân Luật về xây dựng nhà văn hóa thôn

Phó chủ tịch- Lê Đức Hòa

13g30

Hộn trường nhà văn hoa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn

Thứ 5 ngày 19/11/2020

Họp Ban chỉ đạo điều tra kinh tế năm 2020

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

07giờ30

Tại HT UBND xã

Thành viên Ban chỉ đạo

Làm việc với thôn Tân Tiến về công tác xây dựng đường giao thông nông thôn

Chủ tịch - Lê Văn Từ

13g30

Nhà Văn Hóa thôn

Cán bộ và đại diện nhân dân.

Thứ 6 ngày 20/11/2020

Họp ban thường vụ

Chủ tịch - Lê Văn Từ
Phó chủ tịch -
Lê Đức Hòa

07g30

Tại HT UBND xã

Ban thường vụ

Họp hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Chủ tịch- Lê văn Từ

13g30

Ti HT UBND xã

Thành viên Hội đồng

Thứ 7 ngày 21/11/2020

Tham gia lớp tập huấn rà soát hộ nghèo năm 2020 tại huyện

chủ tịch - Lê văn Từ

07g30

Tại Trung Tâm Chính trị huyện Nông Cống

Chủ tịch, Công chức Chính sách- XH, Công chức VP-TK.

Chủ nhật ngày 22/11/2020

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt