Truy cập

Hôm nay:
601
Hôm qua:
946
Tuần này:
1547
Tháng này:
26807
Tất cả:
275974

Ý kiến thăm dò

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày 20/11/2020 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CÔNG CHÍNH

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 23/11/2020

Làm việc với ban giám hiệu nhà trường về sửa chữa nền sân trường Mầm Non

Chủ tịch - Lê Văn Từ

07g30

Tại trường Mầm Non

Ban quản lý và Ban giám hiệu trường

Làm việc với thôn Hồng thái về việc xây dựng đường giao thông nông thôn

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

13g30

Nhà văn hóa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn.

Thứ 3 ngày 24/11/2020

Họp ban chỉ đạo nông thôn mới

Chủ tịch - Lê Văn Từ

7g00

Tại HT UBND xã

Thành viên BCĐ

Làm việc với thôn Tam Hòa về công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi

Phó chủ tịch- Lê Đức Hòa

13g30

Tại nhà văn hóa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn.

Thứ 4 ngày 25/11/2020

Làm việc với các hộ lấn chiếm lòng lề đường thôn Tân chính

Chủ tịch - Lê Văn Từ

07g30

Tại HT UBND xã

Thành phần theo giấy mời.

Làm việc với thôn Giải Trại về công tác vệ sinh môi trường

Phó chủ tịch- Lê Đức Hòa

13g30

Hộn trường nhà văn hoa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn

Thứ 5 ngày 26/11/2020

Họp Ban tôn giáo

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

07giờ30

Tại HT UBND xã

Thành viên Ban tôn giáo

Làm việc với thôn Thái Sơn về công tác xây dựng đường giao thông nông thôn

Chủ tịch - Lê Văn Từ

13g30

Nhà Văn Hóa thôn

Cán bộ và đại diện nhân dân.

Thứ 6 ngày 27/11/2020

Họp đáng giá, xếp loại chất lương cán bộ công chức năm 2020

Chủ tịch - Lê Văn Từ
Phó chủ tịch -
Lê Đức Hòa

07g30

Tại HT UBND xã

Cán Bộ, công chức cấp xã.

Thứ 7 ngày 28/11/2020

Chủ nhật ngày 29/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Đăng lúc: 20/11/2020 00:00:00 (GMT+7)

LỊCH CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ CÔNG CHÍNH

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Nội dung

Người chủ trì/Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ 2 ngày 23/11/2020

Làm việc với ban giám hiệu nhà trường về sửa chữa nền sân trường Mầm Non

Chủ tịch - Lê Văn Từ

07g30

Tại trường Mầm Non

Ban quản lý và Ban giám hiệu trường

Làm việc với thôn Hồng thái về việc xây dựng đường giao thông nông thôn

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

13g30

Nhà văn hóa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn.

Thứ 3 ngày 24/11/2020

Họp ban chỉ đạo nông thôn mới

Chủ tịch - Lê Văn Từ

7g00

Tại HT UBND xã

Thành viên BCĐ

Làm việc với thôn Tam Hòa về công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi

Phó chủ tịch- Lê Đức Hòa

13g30

Tại nhà văn hóa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn.

Thứ 4 ngày 25/11/2020

Làm việc với các hộ lấn chiếm lòng lề đường thôn Tân chính

Chủ tịch - Lê Văn Từ

07g30

Tại HT UBND xã

Thành phần theo giấy mời.

Làm việc với thôn Giải Trại về công tác vệ sinh môi trường

Phó chủ tịch- Lê Đức Hòa

13g30

Hộn trường nhà văn hoa thôn

BT, Ban CTMT, trưởng thôn

Thứ 5 ngày 26/11/2020

Họp Ban tôn giáo

Phó chủ tịch - Lê Đức Hòa

07giờ30

Tại HT UBND xã

Thành viên Ban tôn giáo

Làm việc với thôn Thái Sơn về công tác xây dựng đường giao thông nông thôn

Chủ tịch - Lê Văn Từ

13g30

Nhà Văn Hóa thôn

Cán bộ và đại diện nhân dân.

Thứ 6 ngày 27/11/2020

Họp đáng giá, xếp loại chất lương cán bộ công chức năm 2020

Chủ tịch - Lê Văn Từ
Phó chủ tịch -
Lê Đức Hòa

07g30

Tại HT UBND xã

Cán Bộ, công chức cấp xã.

Thứ 7 ngày 28/11/2020

Chủ nhật ngày 29/11/2020

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt