Truy cập

Hôm nay:
528
Hôm qua:
946
Tuần này:
1474
Tháng này:
26734
Tất cả:
275901

Ý kiến thăm dò

Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 18/12/2020 15:00:00

Sáng ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân xã, Ban Tôn giáo Chính quyền xã Công Chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân xã, Ban Tôn giáo Chính quyền xã Công Chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Lê Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Tôn giáo Chính quyền xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Lường Văn Trì – Bí thư Đảng bộ cùng các đồng chí lãnh đạo BTV Đảng ủy, TT HĐND – TT UBND – TT UB MTTQ – Trưởng các đoàn thể cấp xã, các đồng chí trong Ban Tôn góa Chính quyền xã. Hội đồng Giáo xứ Thái Yên, Đại diện điểm nhóm Tin Lành Mỹ Tiến, ban hành giáo các họ đạo trong giáo xứ Thái Yên, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn vùng giáo

Năm 2020, Trong năm qua, tình hình sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ diễn ra bình thường và được Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Đại đa số tín đồ, chức sắc các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng- Nhà nước, phát huy tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng an lành, thịnh vượng. Mối đoàn kết lương giáo, mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và các Linh mục, Hội đồng giáo xứ, Giáo họ được duy trì và ngày càng tốt đẹp trên cơ sở tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau để thực thi giáo luật và các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo vẫn còn những mặt hạn chế và thiếu sót đó là: Chưa hướng dẫn cụ thể để các tổ chức tôn giáo thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo đúng thời gian quy định; thành viên trong Ban Tôn giáo chính quyền đều kiêm nhiệm, không được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa Chính quyền và các tổ chức tôn giáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ...

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, ban tôn giáo chính quyền đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 như: Tuyên truyền cho nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hướng dẫn người đứng đầu các tôn giáo thực hiện các báo cáo thuộc TTHC lĩnh vực tôn giáo trong năm 2021. Duy trì ổn định trình hình trật tự an ninh chính trị, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự”. Động viên nhân dân trong xã nói chung và bà con giáo dân nói riêng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của khu dân cư về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá... Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội cho nhân dân cả xã nói chung, bà con giáo dân nói chung. Tiếp tục kiện toàn và củng cố hoạt động của Ban Tôn giáo chính quyền xã gắn với tăng cường tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực quản lý. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các “Hiện tượng tôn giáo mới”, các “tà đạo” trái pháp luật xâm nhập vào địa bàn, ngăn chặn các phần tử lợi dung tôn giáo để chống phá chính quyền, gây mất ổn định an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo tạo mọi điều kiện cho bà con giáo dân đón Noel an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Thường xuyên nắm tình hình tôn giáo để giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; xây dựng các quy định cụ thể về thủ tục hành chính trong việc giải quyết đề nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Xem công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Nguyễn Văn Hội - Công chức VHXH

Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 18/12/2020 15:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân xã, Ban Tôn giáo Chính quyền xã Công Chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Sáng ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân xã, Ban Tôn giáo Chính quyền xã Công Chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Lê Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban Tôn giáo Chính quyền xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Lường Văn Trì – Bí thư Đảng bộ cùng các đồng chí lãnh đạo BTV Đảng ủy, TT HĐND – TT UBND – TT UB MTTQ – Trưởng các đoàn thể cấp xã, các đồng chí trong Ban Tôn góa Chính quyền xã. Hội đồng Giáo xứ Thái Yên, Đại diện điểm nhóm Tin Lành Mỹ Tiến, ban hành giáo các họ đạo trong giáo xứ Thái Yên, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn vùng giáo

Năm 2020, Trong năm qua, tình hình sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ diễn ra bình thường và được Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Đại đa số tín đồ, chức sắc các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng- Nhà nước, phát huy tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng an lành, thịnh vượng. Mối đoàn kết lương giáo, mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và các Linh mục, Hội đồng giáo xứ, Giáo họ được duy trì và ngày càng tốt đẹp trên cơ sở tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau để thực thi giáo luật và các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo vẫn còn những mặt hạn chế và thiếu sót đó là: Chưa hướng dẫn cụ thể để các tổ chức tôn giáo thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo đúng thời gian quy định; thành viên trong Ban Tôn giáo chính quyền đều kiêm nhiệm, không được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nên còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác phối hợp giữa Chính quyền và các tổ chức tôn giáo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ...

Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, ban tôn giáo chính quyền đề ra phương hướng hoạt động năm 2021 như: Tuyên truyền cho nhân dân nói chung và bà con giáo dân nói riêng hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hướng dẫn người đứng đầu các tôn giáo thực hiện các báo cáo thuộc TTHC lĩnh vực tôn giáo trong năm 2021. Duy trì ổn định trình hình trật tự an ninh chính trị, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự”. Động viên nhân dân trong xã nói chung và bà con giáo dân nói riêng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của khu dân cư về phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá... Thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội cho nhân dân cả xã nói chung, bà con giáo dân nói chung. Tiếp tục kiện toàn và củng cố hoạt động của Ban Tôn giáo chính quyền xã gắn với tăng cường tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ, năng lực quản lý. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các “Hiện tượng tôn giáo mới”, các “tà đạo” trái pháp luật xâm nhập vào địa bàn, ngăn chặn các phần tử lợi dung tôn giáo để chống phá chính quyền, gây mất ổn định an ninh trật tự, gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo tạo mọi điều kiện cho bà con giáo dân đón Noel an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Thường xuyên nắm tình hình tôn giáo để giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; xây dựng các quy định cụ thể về thủ tục hành chính trong việc giải quyết đề nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Xem công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Nguyễn Văn Hội - Công chức VHXH

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Người tốt, việc tốt