Truy cập

Hôm nay:
7
Hôm qua:
63
Tuần này:
209
Tháng này:
321
Tất cả:
198553

Ý kiến thăm dò

LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng  tài khoản định danh điện tử VNeID của Chủ tịch UBND tỉnh

LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 19/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ra LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Dưới đây là nội dung Chi tiết:

LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 19/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh đã ra LỜI KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID. Dưới đây là nội dung Chi tiết:

Đăng lúc 3 tháng trước · 0 lượt xem

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHUYÊN ĐỎI SÓ

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. Chuyển đổi số là: quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống. cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có, Ví dụ: Đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến có thể đặt hàng không giới hạn về vị trí địa lý; Giảm thiểu được chi phí và thời gian đi lại. Chuyển đổi số là tất yếu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Ví dụ: Tử năm 2000 đến nay, 52% trong số các doanh nghiệp Fortune đã bị mua lại, sáp nhập hoặc phá sản. Ước tính 40% các doanh nghiệp tồn tại ngày hôm nay sẽ đóng cửa trong 10 năm tới. Chính là do chậm hoặc thất bại trong việc chuyên đổi sổ. Ai sẽ làm cuộc tiến hóa thành công từ môi trường thực sang môi trường số, người ấy sẽ tồn tại Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi, Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình. a. Chính quyển sổ Là Chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn. Ví dụ: Cơ quan nhà nước sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, thuế …để người dân có thể làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất trực tuyến... b. Xã hội số - Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng, chuẩn mực đạo đức trong môi trường số, bảo vệ thể chất và tâm lý trước các ảnh hưởng từ môi trường số, quyền và trách nhiệm trong môi trường số, định danh và xác thực, dữ liệu cá nhân và quyền nêng tư trong môi trường số. Ví dụ: Công dân có thiết bị di động hinh thành thói quen về giao tiếp trên môi trường mạng, mua bán trực tuyến, học trực tuyến... Chuyển đổi số, Chính quyền sổ, Xã hội sổ, Kinh tế số - Y tế số: khám chữa bệnh từ xa, phân tích, giải mã bản đồ gene để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân... - Giáo dục số: Nghe giảng bài trực tuyến, trao đổi bài trực tuyến... - Xã hội số là xã hội có công dân số tham gia vào vào quá trình y tế số, giáo dục sổ, giao tiếp xã hội trên môi trường số... c. Kinh tế số: Kinh tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch tử lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tể chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sau sản phẩm “Make in VietNam" Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bản hàng hóa dựa trên các nền tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện tử, ngành bản dịch vụ dựa trên các trên tảng số mà ta vẫn gọi là kinh doanh số như dịch vụ đặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt nhà hàng, khách san Với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, UBND xã Công Chính đề nghị Mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

QĐ số 749/QĐ - TTg, ngày 03/6/2020 của TTCP về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Nghị quyết số 06 - NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 4216/ QĐ- UBND, ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng lúc 7 tháng trước · 0 lượt xem

Người tốt, việc tốt