Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
166999

Ý kiến thăm dò

Công Chính: Tập trung nguồn lực cho sản xuất vụ đông 2020 -2021

Ngày 23/10/2020 16:32:56

Xác định vụ đông 2020-2021 là vụ sản xuất chính trong năm và đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp, xã ta đã tập trung công tác chỉ đạo và huy động các nguồn lực cho sản xuất vụ đông, với chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Ảnh: Minh họa
Theo kế hoạch vụ đông 2020-2021, cả xã phấn đấu gieo trồng 155 ha trở lên. Trong đó: Cây ngô 75.1 ha; rau màu các loại và và cây trồng khác 72,9 ha trở lên. Nhóm cây trồng chủ lực trong vụ đông gồm có ngô, hành chăm, bí xanh, rau đậu các loại… Trong đó, cây ngô và các loại rau được xem như cây chủ lực trong cả vụ đông (cây ngô phục vụ mục tiêu lấy hạt và sản xuất sinh khối cho đại gia súc; cây rau phục vụ cho tiêu dùng hằng ngày và tiêu thụ tại các chợ).

Những ngày vừa qua, tranh thủ thời tiết thuận tiện, bà con nhân dân dân các thôn đang hăng hái ra đồng để thi đua sản xuất vụ đông. Một số thôn làm vụ đông đang triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ đồng, như: Tân Chính, Hòa Giáo, Tân Luật, Tam Hòa...

Kính thưa quý vị, bà con và các bạn!

Vụ đông là một vụ sản xuất đặc thù với 3 tháng mùa đông lạnh, sự chuyển tiếp nền nhiệt đầu vụ và cuối vụ tạo nên sự phong phú đa dạng về chủng loại đối với cây trồng, nhất là nhóm rau màu ôn đới. Với nền nhiệt thấp, dịch hại trên cây trồng vụ đông có thể được xem là ít có nguy cơ nhất so với các vụ trong năm, biên độ nhiệt độ ngày đêm cao, tích lũy sinh khối thuận lợi tạo nên năng suất, chất lượng, hương vị cho nhiều loại cây trồng. Hơn thế nữa, người nông dân trong xã lại có truyền thống và trình độ thâm canh vụ đông, một vụ đông chỉ chiếm đất khoảng 3 tháng nhưng cho giá trị thu hoạch bằng 2-3 lần cả năm làm lúa. Bên cạnh đó, sản xuất vụ đông luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã và các cấp, các ngành, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của các thôn và nhân dân trong xã. Các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được ban hành kịp thời đã khuyến khích, động viên nhân dân mở rộng sản xuất. Kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất vụ đông, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phòng chống thiên tai, sâu bệnh được tích lũy. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất ngày càng hoàn thiện, dịch vụ hỗ trợ sản xuất tiếp tục phát triển đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất cũng như bảo quản, chế biến và bao tiêu nông sản. Dự báo các sản phẩm cây trồng vụ đông năm nay tiếp tục ổn định thị trường, nhu cầu tiêu thụ, nhất là các cây có lợi thế cao như: Bí xanh, hành chăm, ngô làm thức ăn gia súc, gia cầm rau ưa lạnh... Bên cạnh đó, thời vụ sản xuất năm nay không quá căng thẳng do cây trồng vụ thu, mùa thu hoạch đúng dự kiến; giá vật tư đầu vào cơ bản không tăng; các công trình thủy lợi trên địa bàn đang được hoàn thiện sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu cho sản xuất.

Do đó, các thôn cần tập trung vào một số giải pháp mà ngành nông nghiệp đang quyết liệt chỉ đạo, đó là xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp với điều kiện sản xuất của thôn và triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, ý nghĩa và hiệu quả trong sản xuất vụ đông; huy động các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp tham gia sản xuất vụ đông bằng nhiều hình thức nhằm hỗ trợ nhân dân và tạo thành phong trào rộng khắp. Trên những diện tích có kế hoạch sản xuất vụ đông, cần tạo điều kiện giải phóng đất và áp dụng nhiều hình thức làm đất khác nhau đối với mỗi loại cây trồng; có giải pháp cụ thể về lịch thời vụ và bộ giống đối với một số cây trồng chủ lực. Đẩy mạnh sản xuất ở những vùng quy hoạch, vùng sản xuất tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái. Cung ứng vật tư và dịch vụ cho sản xuất kịp thời, đúng chủng loại, đảm bảo số lượng; động viên các đơn vị dịch vụ đầu tư ứng trước vật tư, công, kinh phí làm đất cho nhân dân ngay từ đầu vụ. Nâng cao vai trò của HTX dịch vụ nông nghiệp trong việc liên kết với các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ đông ổn định để nông dân yên tâm sản xuất. Tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện và địa phương để hỗ trợ, khuyến khích sản xuất, nhất là khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là hỗ trợ kinh phí để phát triển các đối tượng cây trồng có lợi thế trên địa bàn.

Với những nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo điều hành sản xuất cùng với sự hăng hái sản xuất của nhân dân trong xã chắc chắn chúng ta sẽ có một vụ đông 2020-2021 đạt kết quả cao nhất.

Nguyễn Văn Hội - Công chức VHXH

Công Chính: Tập trung nguồn lực cho sản xuất vụ đông 2020 -2021

Đăng lúc: 23/10/2020 16:32:56 (GMT+7)

Xác định vụ đông 2020-2021 là vụ sản xuất chính trong năm và đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp, xã ta đã tập trung công tác chỉ đạo và huy động các nguồn lực cho sản xuất vụ đông, với chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.